Obec Dobrkovice se nachází v hlubokém údolí Vizovických vrchů ve vzdálenosti 20 km jižně od Zlína. Název obce je odvozen od osobního jména Dobrek nebo Dobrka a znamená ves lidí Dobrkových. Nejstarší historický název je doložen k roku 1360. V současné době má obec 290 obyvatel.

Na rozcestí nad vesnicí stojí rozměrná barokní socha sv. Jana Křtitele z roku 1744, chráněná kulturní památka, jedna z nejkvalitnějších sochařských prací v zlínském okresu. V letech 1993 až 1994 byla restaurována značným nákladem za přispění obecního úřadu i občanů. Na návsi stojí dřevěná zvonice postavená v roce 1832. Hlas jejího zvonu denně vyzývá k modlitbě. V blízkostí zvonice, ve stínu historických lip, stojí kříž, u kterého se konávaly májové pobožnosti a nedělní modlitby růžence.

Významným rodákem byl salesiánský kněz P. Vojtěch Fuglík. Jako horlivý dělník na vinici Páně neunikl pronásledování komunistického režimu. Po návratu z pracovního tábora působil v obci kulturně i duchovně. Jako salesián se snažil ovlivnit mládež i dospělé a zintenzivnit , náboženský život. Výsledkem bylo zasvěcení věřících pod ochranu Panny Marie Pomocnice křesťanů. Na památku tohoto zasvěcení nechal zhotovit její sochu. Svými dary na ni přispěli místní věřící. Socha však neměla svůj stánek. Útulek jí poskytla jedna zbožná rodina ve svém rodinném domku. Otec Vojtěch říkával: „Panna Maria si místo najde.“ Po roce 1968 svitla věřícím naděje k postavení kaple v obci, ale normalizace zabránila v uskutečnění jejich plánů. K tomuto účelu byl zakoupen rodinný dům, který se stal od roku 1974 příbytkem sochy Panny Marie. Konávaly se zde pobožnosti věřících, hlavně modlitby růžence.

Po listopadu 1989 místní organizace lidové strany za finančního přispění věřících přistoupila k první rekonstrukci domu. Čas však ukázal, že to nestačí. V roce 1996 se podařilo získat potřebné finanční prostředky a začala jeho důkladnější přestavba. Občané přispěli peněžními dary. Velké pochopení projevil také starosta obce.

Po letech se naplnila prorocká slova P. Vojtěcha Fuglíka. Panna Maria si našla své místo v Dobrkovicích.

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů v Dobrkovicích, Byla zrekonstruována z rodinného domu za pomoci všech občanů a Obecního úřadu. 24. května 1997 otcem arcibiskupemjanem Graubnerem požehnána.