Kaple svatých Cyrila a Metoděje v Hřivínově byla postavena v roce 1896 nákladem 5000 zlatých hrazených z milodarů a obecního majetku. Vysvěcena byla v roce 1897. Bylo v ní povoleno odsloužit 6 mší svatých ročně.
Obec Hřivínův Újezd se nachází v údolí Vizovické vrchoviny a svou rozlohou / 770 ha / a počtem / 568 / patří spíš k menším. Vznikla na přelomu 13. a 14. století. Podle historických pramenů byla několikrát přejmenována. Jako Újezd, Blatný Újezd nebo Hřivný Újezd. Svůj současný název je datován od roku 1493, když tento název byl odvozen od rytířského rodu Hřivínů, kteří vesnici po dlouhou dobu vlastnili.
V Hřivínově Újezdě působil akademický malíř František Peňáz / 1912 – 1996 /, Jehož obrazy s duchovní tématikou jsou ozdobou mnoha kostelů a kaplí. Chráněné kulturní Památky v obci jsou komory u č.p.11 a 19 a dřevěný kříž z roku 1877 s řezbářskou výzdobou. Tento kříž je v současné době uložen v depozitáři Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

U příležitosti cyrilometodějské pouti v Hřivínově Újezdě v červenci r. 2012 a zároveň na počátku jubilejního cyrilometodějského roku (1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu) se nám podařilo dokončit 1. etapu prací na obnově kaple sv. Cyrila a Metoděje z r. 1896. Tyto práce spočívaly ve výměně dveří a původních poškozených
oken. Výrobu a montáž oken jsme zadali firmě Truhlářství – Zdeněk Prukner z Kamenice u Jihlavy. To vše se konalo ve spolupráci s mnoha místními ochotnými brigádníky.
Celkem jsme zaplatili za truhlářské práce 285 441,– Kč. Tato akce byla realizována s využitím finančního příspěvku Fondu kultury ze Zlínského kraje v roce 2012 ve výši 100 000,– Kč. a OÚ Hřivínův Újezd ve výši 20 000,– Kč. Ostatní finanční prostředky jsme zajistili z vlastních zdrojů díky štědrým darům místních občanů a farnosti Velký Ořechov. Zároveň jsme částečně upravili elektroinstalaci a nakonec kapli vymalovali. Tyto doplňující práce stáli do 30 000,– Kč.
Děkujeme všem zaangažovaným osobám za vaši obětavou pomoc finanční i pracovní.

hr_uj_01

Zároveň se konalo slavnostní odhalení pamětní desky věnované památce místního akademického malíře, pana Františka Peňáze (1912–1996), který by letos na cyrilometodějskou pouť oslavil sté narozeniny.

hr_uj_02

Pokračování v pracích na obnově kaple bude spočívat v úpravě a restaurování vnitřního vybavení kaple (oltáře, tabernáklu, soch a maleb).